Історія

 Інститут післядипломної освіти бере свій початок від створеного у червні 1949 року Інституту підвищення кваліфікації. Головною метою інституту було забезпечення кваліфікованими кадрами вищих навчальних закладів колишнього Радянського Союзу. В умовах тодішньої нестачі кадрів на інститут покладалась підготовка викладачів-кандидатів наук у галузі історії, філософії, політичної економії. Строк навчання був річний. За перші вісім років роботи в інституті підготовлено понад 400 кандидатів наук.   

У 1956 р. інститут було реорганізовано в Інститут підвищення кваліфікації (ІПК) викладачів суспільних наук із п’ятимісячним строком навчання. Головним завданням інституту стало підвищення теоретичного та науково-методичного рівня та педагогічної майстерності викладачів, розробка та впровадження сучасної методики викладання суспільних наук у вузах. З цією метою в інституті були створені кафедри історичних, філософських, економічних дисциплін, методики викладання суспільних наук, розгорнуто лабораторії лекторської майстерності, технічних засобів навчання, післядипломної освіти. За 1956-1991 рр. кваліфікацію в інституті підвищили 15715 викладачів суспільних наук вузів СРСР, а також 729 – з інших країн.

    У 1986-1990 рр. інститут виступив координатором Всесоюзної цільової комплексної програми «Вдосконалення викладання суспільних наук». Вперше вдалося зосередити увагу вчених на науковому дослідженні проблем суспільних наук, розробити нові підходи до викладання соціально-гуманітарних дисциплін у вищій школі.

    У березні 1991 р. за рішенням Міністерства вищої та середньої освіти України було накреслено заходи щодо перебудови ІПК. Найважливішим завданням колективу інституту стало науково-методичне забезпечення реалізації у вузах України нової концепції викладання гуманітарних та соціально-політичних наук. У зв’язку з частковою зміною профілю ІПК суспільних наук було перейменовано на ІПК викладачів гуманітарних наук.

    Проголошення України незалежною державою зумовило зміни в статусі інституту. Тепер головну увагу було зосереджено на підвищенні кваліфікації викладачів українських вузів. Відповідно до цього викладання в інституті було переведено на державну українську мову.

 

  Паралельно з ІПК у 1967-1990 рр. у Київському університеті діяв факультет підвищення кваліфікації (ФПК), на який покладалося підвищення кваліфікації вузівських викладачів, здебільшого природничих дисциплін. За ці роки на ФПК підвищили кваліфікацію 12767 викладачів.

    У 1991 р. ІПК та ФПК було об’єднано, а на їх базі утворено Інститут підвищення кваліфікації викладачів вищої школи. 1 лютого 1992 року зроблено перший набір слухачів до інституту з 24 спеціальностей, з 349 перших слухачів 210 – представники соціально-гуманітарних дисциплін, 108 – природничих та 31 – мово-знавчих, найчисленніші відділення – історії України – 49 слухачів, філософії – 29, політології – 22, конкретної економіки – 17, з природ-ничих наук: хімії – 24, математики – 21.

Особливо актуальним питання підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів стало на початку 90-х. Перш за все – з таких важливих галузей знань, як ринкова економіка, право, соціологія, управління, організації і планування господарської діяльності, екологія і охорона здоров’я, духовна культура, мова ділового спілкування.

З цією метою у 1991 році при Київському державному університеті ім.Т.Г.Шевченка було також створено Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. На навчання у ньому запрошувались керівники організацій і установ, господарські і інженерно-технічні працівники, представники творчих і громадсько-політичних організацій, вчителі, лектори. Окрім викладачів університету в інституті викладали співробітники наукових академічних установ Києва і республіки, працівники радянських органів управління і урядових установ, провідні спеціалісти-практики.

Вже через декілька років в університеті працювало 5 підрозділів аналогічного профілю: інститут підвищення кваліфікації викладачів вищої школи, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та пере-підготовки кадрів, спеціальний факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на радіофізичному факультеті, факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в Інституті україно-знавства, факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери зовнішніх зносин при Інституті міжнародних відносин.

Звичайно, ці утворення робили певний внесок у підго¬товку спеціалістів для нашої держави, у зміцнення матеріально-технічної бази університету. Проте зазначені підрозділи фактично діяли ізольовано один від одного, а це призводило до дублювання: спеціа-лісти з однієї кваліфікації в різних підрозділах, діяльність окремих ланок цих підрозділів дублювала роботу відповідних факультетів та кафедр університету.

Тому для координації наукової, методичної, фінансової діяльності цих підрозділів у 1994 році було прийнято рішення про створення єдиного загального університетського центру – Інституту післядипломної освіти (ІПО) Київського університету імені Тараса Шевченка і розташування його в комплексі приміщень ІПК.

   Основним завданням Інституту післядипломної освіти було визначено підвищення кваліфікації та перепідготовку викладачів вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації та спеціалістів з вищою освітою.

  В різні роки ІПК, ІПО та споріднені підрозділи університету, які опікувались підвищенням кваліфікації, очолювали:

 • Глущенко Андрій Арсенович (1973 – 1982)
 • Дубина Кузьма Кіндратович (1956 – 1964)
 • Доній Микола Романович (1964 – 1975)
 • Жуков Сергій Анатолійович (06.2004 – 09.2004)
 • Корольов Борис Іванович (1984 – 1991)
 • Невесенко Віктор Іванович (1997 – 2004)
 • Нелеп Анатолій Тарасович (1975 – 1984)
 • Новиков Микола Миколайович (1986 – 1992)
 • Мороз Олексій Григорович (1995 – 1997)
 • Перга Віталій Михайлович (1992 – 1994)
 • Путята Всеволод Йосипович (1967 – 1973)
 • Шиманський Юрій Іванович (1981 – 1985)
 • Шульга Захар Петрович (1951 – 1953)
 • Пересєкін Валерій Миколайович (2004-09.2015)
 • З 2015 року  Рожко Олександр Дмитрович
 • З 2020 року Інститут післядипломної освіти очолює Ткаченко Наталія Володимирівна

За понад 60 років свого існування ІПО став ключовою ланкою у національній системі неперервного навчання, яка забезпечує фахове удосконалення громадян, поглиблення і оновлення професійних знань, умінь і навичок в умовах конкурентного середовища.

Інститут також забезпечує одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки і набутого практичного досвіду та індивідуальне самостійне навчання людини незалежно від віку.

На сьогодні Інститут післядипломної освіти здійснює перепідготовку (заочна форма навчання) за спеціальностями: «Право», «Психологія», «Менеджмент (Бізнес-школа. МБА)», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародне право», «Міжнародні економічні відносини».

    Гарантом якості навчального процесу в Інституті є високопрофесійні науково-педагогічні працівники. Високий рівень фахової підготовки забезпечують 30 професорів і 80 доцентів та кандидатів наук, інші висококваліфіковані працівники з великим досвідом наукової та практичної роботи.

Підготовка фахівців високого рівня супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю.

Top news

(Укр) 20 червня завершилося навчання для територіальних громад

More

(Укр) У ТвійКНУ розпочалася четверта навчальна програма “Просторове планування для територіальних громад”

More

(Укр) Успішне завершення навчання другого набору сертифікатної програми «Методика навчання української мови як іноземної»

More
More news

Top announcement

(Укр) Сьогодні, 17 червня, розпочинається реєстрація для участі у додатковій сесії вступних випробувань до магістратури та аспірантури (ЄВІ / ЄФВВ)

More

ІПО презентує нову програму для працівників органів місцевого самоврядування «Просторове планування для територіальних громад»

More

(Укр) Онлайн-курси з підготовки до вступу з предметного тесту психології та соціології для здобуття освітнього ступеня магістра

More
More announcement