Дрозд Ірина Кузьмівна

Посада

Директор Центру підвищення кваліфікації

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дата, місце народження

31 серпня,   м. Ніжин,  Україна

Освіта:

1993-1988 – навчання на економічному факультеті Дніпропетровського Ордена Червоного прапора сільськогосподарського інституту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіст-організатор» (диплом звідзнакою).

1993-1997 – навчання в аспірантурі за спеціальністю «Праця, заробітна плата і рівень життя» у Кіровоградському державному технічному університеті, у вересні 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування механізму соціального захисту сільського населення в умовах ринкової економіки України» (науковий керівник  — д.е.н., проф. Давидов Г.М.)

У 2000 р. отримала вчене звання доцента кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності.

З 2000 по 2004 рік навчалася у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». У червні 2006 р. захистила докторську дисертацію на тему «Система фінансово-економічного контролю в Україні».

У 2012 р. отримала вчене звання професора кафедри обліку та аудиту.

З 2013 по 2014 р. завідувач кафедри «Економічний аналіз» Одеського національного економічного університету.

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Голова Науково-експертної ради Державної казначейської служби України
 • Член експертної ради Міністерства освіти та науки України
 • Член Методологічної ради Міністерства фінансів
 • Член Громадської ради Державної міграційної служби України
 • Заступник Головного редактора науково-практичного видання «Незалежний Аудитор»
 • член редколегій журналів «Казна України», «Фінансовий контроль», «Баланс»
 • член робочої групи Комітету податкової та митної політики Верховної Ради України 2011 р.-2013 р.
 • член громадської організації Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА)
 • член Європейської асоціації бухгалтерів ЕЕА (European Accounting Association з 2012р.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Державний фінансовий контроль та державний аудит
 • Аудит, внутрішній аудит
 • Бухгалтерський облік в державному секторі економіки

Top news

(Укр) 18 січня 2023 року відбувся випуск першої групи короткострокової сертифікатної програми ….

More

(Укр) З Новим роком! З вірою у перемогу!

More

(Укр) 27.12.22 в ІПО відбулися збори трудового колективу

More
More news

Top announcement

(Укр) Про особливості організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

More

(Укр) До уваги вступників ІІ етапу вступної кампанії 2022!

More

(Укр) Осінній лекторій від ІПО

More
More announcement