Рогова Наталія Василівна

Посада: 

Заступник директора з навчальної роботи

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата народження

16 березня 1974 року

Навчання

1991–1996 рр. — навчалася на економічному факультеті Дніпропетровського державного аграрного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» та здобула кваліфікацію економіста;

Трудова діяльність

З серпня 1996 року – викладач-стажист, викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Черкаського інституту Університету банківської справи.

Травень 2013 року – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Бюджетні методи регулювання цін в умовах інтеграційного розвитку економіки» (спеціалізована Вчена рада Д 55.081.01 ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України), науковий керівник – д.е.н., професор М.І. Макаренко.

В червні 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

З вересня 2016 року – директор Черкаського інституту Університету банківської справи.

З вересня 2021 року – заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність

Маю понад 50 публікацій у наукових фахових виданнях та тез доповідей за результатами участі у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях; 2 монографій, , 2 навчальних посібники з грифом МОН України.

Здійснюю керівництво роботою студентів у частині підготовки: 1) тез доповідей на конференції, підготовки робіт на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт, зокрема за спеціальністю «Облік і оподаткування»; 2) до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з дисциплін «Фінансовий облік», «Управлінський олік» та спеціальністю «Облік і оподаткування».

Є членом редколегії Міжнародного науково-практичного журналу «Фінансовий простір» Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи.

 Нагороди та відзнаки.

– Нагороджена  почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Дипломами Університету банківської справи.

Наукові інтереси

Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку, його нових методів, підсистем та технологій.

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

Університет можливостей: вчимо робити якісний контент

Читати далі

Зустріч з майбутніми юристами!

Читати далі

З Днем української писемності та мови

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги вступників ІІ етапу вступної кампанії 2022!

Читати далі

Осінній лекторій від ІПО

Читати далі

Вступна кампанія 2022 Другий етап

Читати далі
ВСІ АНОНСИ