Перспективи розвитку

Визначення освіти дорослих уперше з’явилося в Рекомендаціях ЮНЕСКО щодо розвитку освіти дорослих, прийнятих у Найробі в 1976 р. Цю дефініцію було оновлено на VI Белемській конференції 2009 року «Життя і навчання впродовж життя для успішного майбутнього – сила навчання дорослих», за результатами якої видали Белемські рамки дій.

Згідно з оновленим тлумаченням, освіту дорослих визначають як сукупність навчальних процесів формальної, неформальної та інформальної освіти, за допомогою яких люди, яких вважають дорослими в суспільстві, до якого вони належать, розвивають здібності, збагачують знання та підвищують свою технічну чи професійну кваліфікацію, одним словом, розвиваються та покращують свою здатність до життя та праці й у власних інтересах, і в інтересах громади й суспільства.

Основним завданням розвитку освіти дорослих, як складової освіти впродовж життя, є підтримка різних форматів формальної, неформальної та інформальної освіти, що разом створюють широкий простір для задоволення потреб громадян, економіки та суспільства та інтегруються завдяки інструментарію визнання результатів навчання.

У Рекомендаціях ЮНЕСКО щодо навчання й освіти дорослих від 13 листопада 2015 року зазначено, що навчання та освіта дорослих є центральними компонентами навчання впродовж життя.
Категорія «дорослі населення» в Україні, відповідно до методики обрахунку статистичних даних, потрапляє до категорії «економічно активне населення» віком 15-70 років, водночас у європейській трактовці ця категорія включає людей віком 25-64 роки.

Враховуючи зарубіжний досвід, можна виділити наступні стратегічні напрями розвитку освіти дорослих в Україні:

Враховуючи вищезазначене, активним учасником структури неперервної освіти в Україні, є, зокрема, інститути післядипломної освіти.

Освіта впродовж життя – освіта, яку здобуває особа постійно упродовж різних періодів життя з метою набуття соціальних, громадянських, особистісних, професійних та інших компетентностей. Сьогодні освіта впродовж життя – це тренд сучасності та розвитку людства.

Пріоритетними є напрями освіти дорослих, що забезпечують формування у дорослих осіб:

 • нових та поглиблених професійних компетентностей, які відповідають сучасним і перспективним потребам ринку праці;
 • особистісних, комунікативних та соціальних компетентностей, здатності здійснювати міжособистісну та соціальну взаємодію, розв’язувати конфлікти, конструктивно спілкуватися з іншими людьми;
 • навчальних компетентностей, здатності до навчання і самовдосконалення впродовж усього життя;
 • громадянських компетентностей, здатності відповідально і повноцінно брати участь у суспільному житті, розуміння соціальних, економічних та політичних процесів, закономірностей і тенденцій розвитку;
 • здоров’язбережувальних та екологічних компетентностей, здатності планувати діяльність і діяти у спосіб, сприятливий для здоров’я людини, соціального оточення та навколишнього середовища;
 • цифрових компетентностей, здатності користуватися цифровими технологіями для особистих потреб, професійної діяльності та навчання;
 • підприємницьких компетентностей, навичок критичного та творчого мислення, здатності бути ініціативним і наполегливим, вміння співпрацювати з іншими людьми для вирішення спільних завдань, планування та керування проєктами, використовувати можливості для реалізації ідей;
 • математичної компетентності, особистих знань та розуміння наукових технологій та інженерії, здатності розвивати та застосовувати математичне та наукове мислення;
 • культурного самоусвідомлення та самовираження, розуміння та сприйняття загальнолюдських цінностей, здатності до толерантної поведінки в полікультурному світі;
 • мовної та мовленнєвої компетентностей, здатності розуміти, висловлювати та інтерпретувати поняття, факти, почуття та думки в усній і письмовій формі, провадити конструктивний діалог та взаємодіяти з іншими людьми засобами рідної та іноземних мов.

 

Тому, освіта впродовж життя для дорослих – оновлений сучасний рівень післядипломної освіти!
З’являється потреба постійного, у темпі реальних змін, переосмислення відомих і набуття нових знань про людину, суспільство і природу, аби члени суспільства опановували ці знання, набували навичок життєдіяльності в сучасному світі. Людина повинна навчатися впродовж усього життя, а система освіти має надавати їй такі можливості. Знання у даному разі виступають як основа поведінки і професійної діяльності.

Відповідно, перспективи розвитку Інституту післядипломної освіти полягають в розширенні можливостей безперервного навчання через пропонування різноманітних освітніх послуг, а саме:

 • здобуття нових освітніх ступенів на базі вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації;
 • стажування;
 • семінари, тренінги, вебінари, майстер-класи;
 • сертифікатні програми;
 • круглі столи, форуми та інші освітні заходи.

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

Вітаємо випускників 2024!

Читати далі

Вітаємо з державним святом – Днем Конституції України!

Читати далі

Успішне завершення навчання першого набору слухачів сертифікатної програми «Основи психотерапії залежностей»

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо до участі в освітньому інтенсиві “KNU Teach Week 5”

КНУ Teach Week 5 Читати далі

Онлайн-курси з підготовки до вступу за спеціальністю 053 «Психологія» для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Читати далі

Сьогодні, 17 червня, розпочинається реєстрація для участі у додатковій сесії вступних випробувань до магістратури та аспірантури (ЄВІ / ЄФВВ)

Читати далі
ВСІ АНОНСИ