Стажування НПП КНУ імені Тараса Шевченка

Стажування є одним із видів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, яке здійснюється з метою:

формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня;

засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду;

формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності.

Стажування працівників Університету може здійснюватися в іншому закладі освіти або науковій установі, організаціях та на підприємствах.

Відповідно п.1.3. «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка» № 21-32 від 20.01.2022 р. підвищення кваліфікації є обов’язковою складовою  системи забезпечення якості освіти в Університеті.

Адреса: 03022, Україна,  Київ, вул. Васильківська, 36

Електронна пошта: vpk.ipe@knu.ua; tetiana.anistratenko@knu.ua

Відповідальна особаТетяна АНІСТРАТЕНКО (044) 521-33-27, вн. 63-27, кабінет  33

 

Порядок підготовки річного плану підвищення кваліфікації (стажування та підвищення кваліфікації за відповідними програмами)

 

Відповідно до п.п. 4.9. «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка» № 21-32 від 20.01.2022 р. плани підвищення кваліфікації працівників спочатку формуються структурними підрозділами на навчальний рік не пізніше, ніж до березня попереднього навчального року.

Відповідальний працівник ІПО формує та направляє, за погодженням з проректором з науково-педагогічної роботи, до деканів факультетів/директорів навчально-наукових інститутів звернення щодо подачі інформації стосовно підпорядкованих працівників (додаток 1). При цьому, слід звернути увагу на видові підвищення кваліфікації: стажування чи проходження підвищення кваліфікації працівників за відповідними програмами, у яких Університет є суб’єктом підвищення кваліфікації (адміністрування за якими покладається на ІПО, п.п. 3.5. Положення). Перелік таких програм розміщується на сайті ІПО.

На підставі узагальнення інформації згідно з поданнями деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів (додаток 1) відповідальний працівник ІПО формує Річний план підвищення кваліфікації працівників Університету на наступний навчальний рік.

ІПО не пізніше, ніж до 01 травня попереднього навчального року подає на затвердження ректору Університету сформований Річний план.

Організація стажування та підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до сформованого Річного плану.

Алгоритм організації та проходження стажування

Для організації та координації стажування необхідно подати пакет документів до Інституту післядипломної освіти за місяць до початку дати проходження стажування для формування Наказу на стажування науково-педагогічних працівників КНУ імені Тараса Шевченка.

Перелік необхідних документів:

 

Відповідно п. 4.14 «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка» № 21-32 від 20.01.2022 р. працівник протягом одного місяця після завершення стажування подає до ІПО погоджений керівником структурного підрозділу звіт про стажування, а також копію документа про проходження стажування.

На рівні Університету організацію та координацію стажування науково-педагогічних працівників інших ЗВО України здійснюють, у межах визначених відповідним Положенням відділ академічної мобільності та Інститут післядипломної освіти. Форми відповідних документів оприлюднює відділ академічної мобільності на який покладено облік та організацію стажування, що здійснюється шляхом внутрішньої мобільності.

Підготовка до стажування

Під час проходження стажування/підвищення кваліфікації із вітчизняного ЗВО в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка приймаючий факультет/інститут має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, протягом 10 днів після приїзду учасника академічної мобільності на стажування/ підвищення кваліфікації.

  • Подання (форму подання можна завантажити на сайті) із  візами-погодженнями декана факультету/директора інституту. Дати приїзду та від’їзду, зазначені в поданні, мають збігатися з реальними датами, вказаними у квитках.
  • Офіційний документ від університету, що направляє, де зазначається ПІБ, посада, науковий ступінь та кафедра, на якій працює співробітник.
  • Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та учасником академічної мобільності (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.

Період навчання/стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, вказаними у квитках.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (відповідальна особа за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або завідувач кафедри, або заступник декана).

По закінченню навчання/стажування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка учасник академічної мобільності подає до деканату, на кафедру та до відділу академічної мобільності такі документи звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/стажування, завірений куратором програми академічної мобільності та печаткою на факультеті/ в інституті.

Контактна інформація: 

Адреса: Головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київ, Україна 01033

вул. Володимирська, 60, к. 222

Тел.: +38 044 239 32 85

E-mail: mobility@knu.ua

WEB: https://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

Вітаємо випускників 2024!

Читати далі

Вітаємо з державним святом – Днем Конституції України!

Читати далі

Успішне завершення навчання першого набору слухачів сертифікатної програми «Основи психотерапії залежностей»

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо до участі в освітньому інтенсиві “KNU Teach Week 5”

КНУ Teach Week 5 Читати далі

Онлайн-курси з підготовки до вступу за спеціальністю 053 «Психологія» для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Читати далі

Сьогодні, 17 червня, розпочинається реєстрація для участі у додатковій сесії вступних випробувань до магістратури та аспірантури (ЄВІ / ЄФВВ)

Читати далі
ВСІ АНОНСИ