Ткаченко Наталія Володимирівна

Посада: 

Директор Інституту післядипломної освіти

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Дата народження

7 січня 1975 року

Навчання

1992–1996 рр. — навчалася на економічному факультеті Полтавського кооперативного інституту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста;

 

Трудова діяльність

З вересня 1996 року – викладач-стажист, викладач та старший викладач кафедр фінансів і банківської та страхової справи Черкаського державного технологічного університету.

Вересень 2004 року – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит на тему «Інвестиційна діяльність страхових компаній» (спеціалізована Вчена рада Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України), науковий керівник – д.е.н., професор О.І. Барановський.

З листопада 2004 р. – доцент кафедри фінансів Черкаського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України.

В жовтні 2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів.

З грудня 2007 року – в.о. декана, декан фінансово-кредитного факультету Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

В травні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Фінансова стійкість страхових компаній (методологія оцінки та механізми забезпечення)» у спеціалізованій Вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, науковий консультант – д.е.н., професор О.І. Барановський.

З вересня 2011 року – завідувач кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (з вересня 2015 р. Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»).

Отримала вчене звання професора кафедри фінансів у січні 2013 р.

З січня 2020 року – призначено на посаду директора Інституту післядипломної освіти.

 

Наукова діяльність

Маю понад 160 публікацій у наукових фахових виданнях та понад 90 публікацій тез доповідей за результатами участі у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях; 11 монографій, з яких 1 є одноосібною, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 1 одноосібний підручник.

Здійснюю керівництво роботою студентів у частині підготовки: 1) тез доповідей на конференції, підготовки робіт на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт, зокрема за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»; 2) до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Страхування» та спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Підготовлено 2 здобувача наукового ступеня доктора економічних наук та 6 здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;

Є членом редколегії: Збірника наукових праць. Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ); Збірника наукових праць. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «ЕКОНОМІКА»,«Наукові праці НДФІ» та наукового фахового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».

Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Страхування”.

З 2019 року є членом підкомісії 301 «Освіта впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання» науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

 Нагороди та відзнаки.

– Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Дипломами Університету банківської справи в номінації «Кращий викладач-науковець Університету» (2008, 2010, 2013, 2015 рр.).

– Є дипломантом щорічної премії в галузі страхування в Україні за 2012 рік «За внесок у розвиток страхової науки» Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Олександра Сосіса».

– Нагороджена нагрудним знаком Відмінник освіти, 2016 р.

– Заслужений економіст України (2021 р.)

Наукові інтереси

Розвиток фінансової системи, проблеми та перспективи функціонування фінансового ринку, механізм функціонування страхового ринку та фінансова діяльність страхових компаній.

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

КНУ ім.Шевченка та ВГО «Стоп корупції» уклали меморандум!

Читати далі

10 вересня Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка та Всеукраїнська Асоціація ОТГ завершили другий етап навчання за сертифікатною програмою «Стратегування та планування розвитку громад та територій – дії лідерів громад».

Читати далі

Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка та Всеукраїнська Асоціація ОТГ презентували навчання за сертифікатною програмою підвищення професійних компетентностей.

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

17-18 вересня в ІПО відбудеться спільний семінар-тренінг «Економічне зростання громад в умовах запобігання корупції» для громадських активістів.

Читати далі

Запрошуємо на День відкритих дверей 18 вересня 2021 року!

Читати далі

ІПО запрошує до навчання! ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Конкурентоспроможна освітня програма: проєктування, реалізація, акредитація»

Читати далі
ВСІ АНОНСИ