Дрозд Ірина Кузьмівна

Посада

Директор Центру підвищення кваліфікації

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дата, місце народження

31 серпня,   м. Ніжин,  Україна

Освіта:

1993-1988 – навчання на економічному факультеті Дніпропетровського Ордена Червоного прапора сільськогосподарського інституту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіст-організатор» (диплом звідзнакою).

1993-1997 – навчання в аспірантурі за спеціальністю «Праця, заробітна плата і рівень життя» у Кіровоградському державному технічному університеті, у вересні 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування механізму соціального захисту сільського населення в умовах ринкової економіки України» (науковий керівник  — д.е.н., проф. Давидов Г.М.)

У 2000 р. отримала вчене звання доцента кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності.

З 2000 по 2004 рік навчалася у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». У червні 2006 р. захистила докторську дисертацію на тему «Система фінансово-економічного контролю в Україні».

У 2012 р. отримала вчене звання професора кафедри обліку та аудиту.

З 2013 по 2014 р. завідувач кафедри «Економічний аналіз» Одеського національного економічного університету.

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Голова Науково-експертної ради Державної казначейської служби України
 • Член експертної ради Міністерства освіти та науки України
 • Член Методологічної ради Міністерства фінансів
 • Член Громадської ради Державної міграційної служби України
 • Заступник Головного редактора науково-практичного видання «Незалежний Аудитор»
 • член редколегій журналів «Казна України», «Фінансовий контроль», «Баланс»
 • член робочої групи Комітету податкової та митної політики Верховної Ради України 2011 р.-2013 р.
 • член громадської організації Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА)
 • член Європейської асоціації бухгалтерів ЕЕА (European Accounting Association з 2012р.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 • Державний фінансовий контроль та державний аудит
 • Аудит, внутрішній аудит
 • Бухгалтерський облік в державному секторі економіки

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

10 квітня 2024 року відбувся вебінар на тему «Цифровізація трудових відносин: майбутнє чи сьогодення»

Читати далі

Успішне завершення чергової програми
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АРТ-ТЕРАПІЇ»

Читати далі

Розпочато серію вебінарів «Весняний лекторій 2024»

Читати далі
ВСІ НОВИНИ

ОГОЛОШЕННЯ

День відкритих дверей!

Читати далі

Сертифікатна програма
«Методика навчання української мови як іноземної»

Читати далі

ІПО запрошує долучитися до сертифікатної програми «Політична психологія»

Читати далі
ВСІ АНОНСИ